การลดของเสีย

การลดของเสีย

1 รายการ
การทำงานในปัจจุบัน ในกระบวนการทำงานมักจะพบว่ามีความสูญเสียต่างๆ แฝงอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นจึงมีแนวคิดต่างๆ ขึ้นมา เพื่อ ...
947 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์