ทำเนียบผู้บริหาร Prosoft Group

ทำเนียบผู้บริหาร Prosoft Group

 • บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

  • คุณอัจฉรา สุนทรพินิจ

   กรรมการบริหาร

  • คุณโกศล พรประสิทธิ์เวช

   กรรมการบริหาร

  • คุณกานต์พิชชา เฮงตระกูล

   กรรมการบริหาร

  • คุณอนงค์ ดุกสุขแก้ว

   กรรมการบริหาร

  • คุณอัมภิณี ด่านตระกูล

   กรรมการผู้จัดการ

 • บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด

  • คุณอัมภิณี ด่านตระกูล

   กรรมการบริหาร

  • คุณโกศล พรประสิทธิ์เวช

   กรรมการบริหาร

  • คุณกานต์พิชชา เฮงตระกูล

   กรรมการบริหาร

  • คุณอนงค์ ดุกสุขแก้ว

   กรรมการผู้จัดการ

 • บริษัท โปรซอฟท์ อีอาร์พี จำกัด

  • คุณอัมภิณี ด่านตระกูล

   กรรมการบริหาร

  • คุณอัจฉรา สุนทรพินิจ

   กรรมการบริหาร

  • คุณโกศล พรประสิทธิ์เวช

   กรรมการบริหาร

  • คุณอนงค์ ดุกสุขแก้ว

   กรรมการบริหาร

  • คุณกานต์พิชชา เฮงตระกูล

   กรรมการผู้จัดการ

 • บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด

  • คุณอัมภิณี ด่านตระกูล

   กรรมการบริหาร

  • คุณอัจฉรา สุนทรพินิจ

   กรรมการบริหาร

  • คุณกานต์พิชชา เฮงตระกูล

   กรรมการบริหาร

  • คุณอนงค์ ดุกสุขแก้ว

   กรรมการบริหาร

  • คุณโกศล พรประสิทธิ์เวช

   กรรมการผู้จัดการ

 • บริษัท โปรซอฟท์เว็บ จำกัด

  • คุณอัมภิณี ด่านตระกูล

   กรรมการบริหาร

  • คุณโกศล พรประสิทธิ์เวช

   กรรมการบริหาร

  • คุณกานต์พิชชา เฮงตระกูล

   กรรมการบริหาร

  • คุณอนงค์ ดุกสุขแก้ว

   กรรมการบริหาร

  • คุณปัญจกิตติ์ ปวงมาลา

   กรรมการผู้จัดการ

 • บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด

  • คุณอัมภิณี ด่านตระกูล

   กรรมการบริหาร

  • คุณโกศล พรประสิทธิ์เวช

   กรรมการบริหาร

  • คุณกานต์พิชชา เฮงตระกูล

   กรรมการบริหาร

  • คุณอนงค์ ดุกสุขแก้ว

   กรรมการบริหาร

  • คุณอัจฉรา สุนทรพินิจ

   กรรมการผู้จัดการ

 4375
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์