Research & Development

Research & Development

1 รายการ
เนื่องจากการทำงานในทุกวันนี้มีกระบวนการบางอย่างที่ส่งผลให้ผลลัพธ์ของงานแลกมาด้วยต้นทุนที่มีจำนวนเติบโตขึ้นทะละเล็กทีละน้อย จนทำให้เมื่อถึงเวลาหนึ่งต้นทุนนี้ก็จะมหาศาลขึ้นส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าที่ไม่ได้อะไรเลย ...
997 ผู้เข้าชม
3501 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์