วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

" เป็น Good To Great Company เพื่อก้าวสู่แบรนด์ระดับโลก "

วิสัยทัศน์ (Vision) ต้องมาพร้อมกับปฏิบัติ

     เราไม่ต้องการผู้นำแค่มีวิสัยทัศน์แต่ไม่นำไปปฏิบัติ  เราต้องการผู้นำที่ทำงานอย่างจริงๆจังๆ  ทำงานอย่างเข้มข้นถึงลูกถึงคน  คนที่จะเป็นผู้นำของโปรซอฟท์ ต้องคิดเป็นทำเป็น  ทำงานโดยที่ไม่ต้องบ่นว่าเหนื่อยอย่างโน้นอย่างนี้  โอดโอยต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ต้องเป็นนักสู้กับปัญหาเพราะปัญหามีไว้ให้แก้  ปัญหาไม่ได้มีไว้ให้บ่นเพื่อระบาย

 

" ทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้น "

 

 4027
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์