ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

คุณอัมภิณี ด่านตระกูล
Ampinee Dantrakul
Managing Director

คุณอัจฉรา สุนทรพินิจ
Aushara Soontronpinit
WINSpeed BU MGR

คุณโกศล พรประสิทธิ์เวช
Kosol  Ponpasitwet
Chief Technology Officer

คุณอัญชุลี เฮงตระกูล
Anchulee Heangtragul
ERP BU MGRคุณอรวรรณ ปัตถาทุม
Orawan Pattatum
GPS BU MGR

คุณภาคย์  เหลืองจรุงรัตน์
Park Leurngjarungrat
SoGood BU MGR

 933
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์