Lean Management: Reuse coding การนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่

Lean Management: Reuse coding การนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่

การนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่ (Reuse coding) เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ และน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราไม่มีการวางแผนเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ดีแล้วนั้น ก็ย่อมจะสร้างปัญหาและการเสียเวลาไปกับการแก้ปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น

 

สิ่งที่จะทำให้การนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่ได้ผล

 

1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดย System Analyst นั้น เป็นปราการด่านแรกที่สำคัญที่สุด ซึ่ง System Analyst จะต้องมองระบบต่างๆ ที่จะทำการพัฒนา ว่ามีส่วนใดที่สามารถทำให้เหมือนกันหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้บ้าง

  • เพื่อลดการแก้ไขความต้องการ (Requirement) เพราะเราออกแบบไว้ครอบคลุมแล้ว
  • เพื่อให้ Programmer สามารถนำไปพัฒนาให้ยืดหยุ่นได้ 

 

2. การพัฒนาตัวกลางที่ยืดหยุ่น

หลังจากการออกแบบระบบแล้ว Programmer ก็ต้องคิดและวางแผนพัฒนาระบบให้ยืดหยุ่นที่สุด

  • เพื่อลดเวลาในการเขียนโค้ด
  • เพื่อลดเวลาในการแก้ไขปัญหา (Bug) ที่อาจเกิดขึ้น

 

หากทำได้เพียง 2 ข้อนี้ เราจะมีเวลาไปพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆ ได้อีกมากมาย และลูกค้าจะได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและทันสมัยของเรา ซึ่งลูกค้าของเราก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์ที่เราได้คิดและพัฒนาต่อยอดขึ้น อย่างแน่นอน

 

บทความโดย : ปัญจกิตติ์ ปวงมาลา

 579
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์