Morning Talk of the Month

Morning Talk of the Month

2 รายการ
ลี กวน ยู เป็นรัฐบุรุษและนายกรัฐมนตรีคนแรก ของสิงคโปร์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เป็นระยะเวลาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2502-2533 สร้างประวัติศาสตร์ให้นายลี กวน ยู คือนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดในโลก และเป็นผู้นำพาเศรษฐกิจของสิงคโปร์กลับมาสู่ยุครุ่งเรื่องและผงาดในสายตาโลกอีกครั้ง
845 ผู้เข้าชม
เรื่องเล่าข้อคิดดีๆ ตัวอย่างของคนคิดที่จะทำในสิ่งที่แตกต่าง
355 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์