Background

1 รายการ
เรามักพบว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้ตัวหนังสือสีเข้มบนพื้นหลังสีอ่อนในการแสดงเนื้อหา เพราะจะทำให้ผู้อ่านสามารถอ่านเนื้อหาได้ง่าย และสบายตา แต่ในบางครั้งการใช้ตัวหนังสือสีอ่อนบนพื้นหลังสีเข้มกลับเหมาะสมกว่า บทความนี้จะสรุปเหตุผลหลัก ๆ ในการเลือกใช้สีตัวหนังสือ และสีพื้นหลังมาให้อ่านกันครับ
577 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์