คณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

คณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

ในวันพฤหัสบดีที่ 17/8/60 คณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด (นศ.ชั้นปีที่ 4) จำนวนรวมทั้งสิ้น 18 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน

-ภาพรวมของบริษัท (พื้นที่/สถานที่/พนักงาน)
-ลักษณะการดำเนินงานของบริษัท(ประเภทงานที่ผลิต)
-แนวทางการเข้าฝึกประสบการณ์ในบริษัท (ความรู้/ประสบการณ์/ผลงาน/อื่นๆ)
-การเข้าร่วมทำงานในบริษัทในอนาคต
-ความก้าวหน้าในการทำงาน (Career Path) 

ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด โดยมี คุณปาริฉัตร คำสิงห์ และ คุณศรัณย์ แจ่มแจ้งจิต เป็นผู้ต้อนรับและให้ความรู้ กับผู้มาเยี่ยมชม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook HR คลิก link

 1419
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์