คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 24/8/60 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (มัธยมศึกษาปีที่ 5) จำนวนรวมทั้งสิ้น 8 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน

-ภาพรวมของบริษัท (พื้นที่/สถานที่/พนักงาน)
-ลักษณะการดำเนินงานของบริษัท(ประเภทงานที่ผลิต)
-แนวทางการเข้าฝึกประสบการณ์ในบริษัท (ความรู้/ประสบการณ์/ผลงาน/อื่นๆ)
-การเข้าร่วมทำงานในบริษัทในอนาคต
-ความก้าวหน้าในการทำงาน (Career Path) 

ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด โดยมี คุณเตชิต ศรีธนาวทะนนท์ เป็นผู้ต้อนรับและให้ความรู้ กับผู้มาเยี่ยมชม


ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook HR คลิก link

 1758
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์