Prosoft GPS Co.,Ltd. ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

Prosoft GPS Co.,Ltd. ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30/3/60 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหาร Prosoft GPS Co.,Ltd. ได้เดินทางไปร่วมลงนาม MOU กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและให้ความรู้แก่นักศึกษา สู่การเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อไป

 742
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์