การศึกษาดูงานคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ โปรซอฟท์ คอมเทค (เชียงใหม่) 14/6/60

การศึกษาดูงานคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ โปรซอฟท์ คอมเทค (เชียงใหม่) 14/6/60

ในวันพุธที่ 14/6/60 คณะอาจารย์และนักเรียนชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 41 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงาน

-ภาพรวมของบริษัท (พื้นที่/สถานที่/พนักงาน)
-ลักษณะการดำเนินงานของบริษัท(ประเภทงานที่ผลิต)
-แนวทางการเข้าฝึกประสบการณ์ในบริษัท (ความรู้/ประสบการณ์/ผลงาน/อื่นๆ)
-การเข้าร่วมทำงานในบริษัทในอนาคต
-ความก้าวหน้าในการทำงาน (Career Path) 

ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด โดยมี คุณอนงค์ ดุกสุขแก้ว (MGR) และ คุณเตชิต ศรีธนาวหะนนท์ (หัวหน้าแผนก R&D) เป็นผู้ต้อนรับและให้ความรู้ กับผู้มาเยี่ยมชม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook HR คลิก link

 1916
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์