Prosoft Group ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Prosoft Group ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่18/11/59 คณะผู้บริหาร Prosoft Group ได้เดินทางไปร่วมลงนาม MOU กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและให้ความรู้แก่นักศึกษา สู่การเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : HR

 516
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์