เจ้าหน้าที่ โปรซอฟท์ เข้าพบปะพูดคุยกับ คณบดีคณะบัญชี ม.ธนบุรี

เจ้าหน้าที่ โปรซอฟท์ เข้าพบปะพูดคุยกับ คณบดีคณะบัญชี ม.ธนบุรี

ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 คุณอนงค์ ดุกสุขแก้ว และ คุณอัณณ์ชญา สถิรธีรโรจน์ ได้เข้าพบกับ ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข คณบดี คณะบัญชี หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และคณะอาจารย์ที่ มหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาเขตลำพูน) เพื่อนำโปรแกรม My Account เข้าสู่การเรียนการสอน เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  : Facebook HR Prosoft

 489
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์