6 ขั้นตอนในการเปลี่ยนชีวิตของคุณ

6 ขั้นตอนในการเปลี่ยนชีวิตของคุณ

..เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนจิตใจ
ขั้นตอนที่ 1: เมื่อคุณเปลี่ยนรูปแบบของการคิด... ความเชื่อของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง

..ความเชื่อคือความรู้ที่เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้
ขั้นตอนที่ 2: เมื่อคุณเปลี่ยนความเชื่อ... ความคาดหวังของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง

..ความคาดหวังของคุณจะไปกำหนดทัศนคติของคุณ
ขั้นตอนที่ 3: เมื่อคุณเปลี่ยนความคาดหวัง... ทัศนคติของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง

..เมื่อทัศนคติของเราเริ่มเปลี่ยนแปลง ดังนั้นพฤติกรรมของคุณก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่ 4: เมื่อคุณเปลี่ยนทัศนคติ... พฤติกรรมของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง

..คนส่วนใหญ่จะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ มากกว่าการหาวิธีแบบใหม่ๆ 
ขั้นตอนที่ 5: เมื่อคุณเปลี่ยนพฤติกรรม... การกระทำของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง

..มันเป็นเรื่องง่าย และเป็นไปได้ที่จะให้ความล้มเหลว กลายเป็นความสำเร็จ 
ขั้นตอนที่ 6: เมื่อคุณเปลี่ยนการกระทำ... ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้เขียน John C. Maxwell
(( More Detail ))

แบ่งปันโดย: อานัส iERP Team

 606
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์