การสร้างฐานการตลาด

การสร้างฐานการตลาด

 

การสร้างฐานการตลาด

 

กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์

หรือบริการไปยังลูกค้า ในทางที่เป็นประโยชน์แก่องค์การและผู้ถือหุ้น 

การจัดการการตลาดเป็นศิลปะของการเลือกตลาดเป้าหมาย  

ตลอดจนการได้มาและการรักษาลูกค้า ผ่านทางการจัดหาคุณค่าของลูกค้าที่เหนือกว่า

 743
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์