เจ้าหน้าที่ โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ อีคอมเมิร์ซด้วย www.b2bthai.com

เจ้าหน้าที่ โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ อีคอมเมิร์ซด้วย www.b2bthai.com

วันที่ 27 มีนาคม 2559
นายฐิติรัตน์ กิณเรศ และนางสาวซากุระ พุทธหล่อง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ อีคอมเมิร์ซด้วย www.b2bthai.com ของการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการเรียนรู้เพื่ออาชีพ สู่ หนึ่งธุรกิจ หนึ่งโรงเรียนให้กับ ครูและนักเรียนในส่วน สพฐ. ในระดับมัธยมศึกษา กว่า42 โรงเรียนเพื่อเป็นการสร้างงานและสร้างโอกาสใหักับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาและคุณครูที่ต้องการสร้างธุรกิจในโรงเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากครูและนักเรียน

ชมภาพเพิ่มเติมที่ : Facebook.com/HR Prosoft

 771
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์