การยอมรับผิด ในภาษาอังกฤษ

การยอมรับผิด ในภาษาอังกฤษ

Expressing admittance คือ การแสดงการยอมรับ อาจจะเป็นการยอมรับความผิด ข้อผิดพลาด ยอมรับที่จะแก้ไขปรับปรุง หรืออาจจะเป็นการยอมรับสิ่งที่ผู้อื่นพูดถึงในแง่บวกก็ได้


ในการที่จะพูดว่าเราเองเป็นผู้กระทำสิ่งนั้น ๆ มีหลายประโยคที่ใช้กันทั่วไป

   • It’s me.
      ผมเอง

   • That’s my fault.
      เป็นความผิดของผมเอง

   • That was me.
     ฉันทำเอง

   • It’s my mistake.
     มันเป็นความผิดของฉันเอง

   • I’m wrong.
     ผมทำผิดเอง

   • I did.
      ผมเอง

   • That’s my mistake.
      เป็นความผิดของผมเองตัวอย่างประโยคในการตอบรับเมื่อผู้อื่นให้คำแนะนำเรา หรือคำชม


   • Thank you so much. I’ll keep on doing this.
     ขอบคุณมาก ๆ ผมจะทำต่อไปเรื่อย ๆ ครับ

   • Thank you very much. I’ll keep on doing.
     ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ฉันจะทำให้ดีต่อไปในกรณีที่ผู้อื่นช่วยบอกในสิ่งที่ถูกให้เรา เราควรขอบคุณและยอมรับที่แก้ไขในสิ่งนั้น

   • Thank you very much for correcting me.
     ขอบคุณมากที่ช่วยแก้ไขให้ผม

   • I’m really thankful that you help me notice this failure.
     ขอบคุณจริง ๆ ที่ช่วยบอกจุดที่ผิดให้ผมครับ

   • Thank you for correcting me. I’ll do it right away.
     ขอบคุณที่ช่วยแก้ให้ผมครับ ผมจะทำมันเดี๋ยวนี้เลย

   • Thank you for rectifying me. I’ll improve this.
     ขอบคุณที่ช่วยแก้ไขให้นะ ฉันจะปรับปรุงมันให้ดีขึ้น


     และในกรณีที่เราถูกตำหนิ หรือกระทำการสิ่งใดที่เป็นความผิด เราควรแสดงความเสียใจอย่างจริงใจ ด้วยการขอโทษ และยอมรับในสิ่งที่ผิดนั้น ตามด้วยการรับปากที่จะปรับปรุงและแก้ไขสิ่งที่ผิดนั้นให้ดีขึ้น มีหลายประโยคที่สามารถใช้เมื่อรู้สึกเสียใจและยอมรับผิด

   • I confess to this failure.
     ผมยอมรับความล้มเหลวนี้ครับ

   • I admit to this mistaken project.
     ฉันยอมรับผิดในโครงการที่ผิดพลาดนี้เองค่ะ

   • I’m very sorry. I will not do it again.
     ผมขอโทษจริง ๆ ผมจะไม่ทำแบบนี้อีก

   • I’m sorry for my mistake.
     ผมขอโทษสำหรับความผิดพลาดครั้งนี้ครับ

   • I’m very sorry. I’ll improve.
     ฉันขอโทษจริง ๆ ฉันจะปรับปรุงค่ะ

   • I’m so sorry. I’ll figure out it.
     ผมขอโทษอย่างมากครับ ผมจะแก้ไขให้ครับ

   • I’m sorry. I’ll fix it.
     ฉันขอโทษ เดี๋ยวซ่อมให้นะ

   • I do sorry. I’ll revise this.
     ผมขอโทษจริง ๆ ผมจะทบทวนใหม่

   • I’ll rectify this immediately.
     ผมจะแก้ไขทันทีครับ

   • I’ll correct it at once
     ผมจะแก้ให้ถูกเดี๋ยวนี้ครับ.

   • I’m very sorry. I’ll repair this door.
     ผมขอโทษ ผมจะซ่อมประตูให้นะ

   • I’ll check and will not let it happen again.
     ผมจะตรวจสอบและจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครับ

   • I’ll fix it immediately.
     ฉันจะแก้ไขให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ

ขอบคุณบทความจาก : engjang
 6962
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์